stickyimage

Erectile dysfunction: causes and treatment in men
Farmacia online | Viagra upplever viss ångest | Viagra 20 years | Günstige Viagra | Obtenez du Viagra

https://www.bridgetoturkiye.org/wp-content/uploads/2019/03/15Years.jpghttps://www.bridgetoturkiye.org/wp-content/uploads/2019/03/3Nokta9M.jpghttps://www.bridgetoturkiye.org/wp-content/uploads/2013/08/Banner13.jpghttps://www.bridgetoturkiye.org/wp-content/uploads/2013/08/Banner14.jpg

Mali Durum

Bridge to Türkiye Fund’ın projeleri Türkiye’nin İmkanları Kısıtlı Çocukları’nın eğitim ve sağlığı üzerine yoğunlaşmakta ve bu alanlarda faaliyet gösteren yerel sivil toplum örgütlerine öncelik vermektedir. Bunların yanısıra, BTF, genç Türk kadınlarını güçlendirme faaliyetlerine ve (doğal felaket hallerinde) insani yardım çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır.

BTF, kurulduğu 2003 yılından bu yana verdiği her desteğin takibini yapmakta ve gelişmelerle ilgili bağışçılarını bilgilendirmektedir. Bizim için yaptığımız çalışmaların en önemli getirisi, BTF yardımları ile iyileştirilen yaşam koşulları ve olumlu yönde değiştirilen hayatlardır. Yüce gönüllü bağışçılarımız için en büyük ödül ise aldığımız olumlu sonuçların verdiği manevi tatmindir.

BTF’nin işletim giderleri toplam bütçesinin sadece %3’ü, olup tamamı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanmaktadır.

mp3 database pdf database